บริษัท โกลเบิลยูเนี่ยน เอกซ์เพรส (เชียงใหม่) จำกัด
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 21/0412

Tel: +66 (0)53 234 488 Fax: +66 (0)53 234 404

เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก      
ราคาตั๋วเครื่องบินวันนี้

** ราคาตั๋วเครื่องบินอาจมีการเปลี่ยนแปลง **

จุดหมาย
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น
เชียงใหม่-ดอนเมือง
1,650 -
ดอนเมือง-เชียงใหม่
1,760 -
เชียงใหม่-ดอนเมือง
1,350 -
ดอนเมือง-เชียงใหม่
1,650 -
เชียงใหม่-ดอนเมือง
1,780 -
ดอนเมือง-เชียงใหม่
1,580 -
เชียงใหม่ - สุวรรณภูมิ
1,680 -
สุวรรณภูมิ-เชียงใหม่
1,980 -
เชียงใหม่ - สุวรรณภูมิ
1,555 -
สุวรรณภูมิ - เชียงใหม่
1,750 -
เชียงใหม่ - สุวรรณภูมิ
1,590 -
สุวรรณภูมิ - เชียงใหม่
2,550 -
ทัวร์ขึ้นจากกรุงเทพ
ดาวโหลดไฟล์

สุดคุ้ม ! ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ รถไฟความเร็วสูง 6 วัน 4 คืน

ราคา: 19,888 บาท

จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังกู้กง ร้านนวดเท้า กายกรรมปักกิ่ง พระราชวังฤดูร้อน กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน หาดไว่ทาน ถนนนานกิง ลอดอุโมงค์เลเซอร์-ร้านบัวหิมะ ตลาดก๊อปปี้เถาเป่าเฉิง


สุดคุ้ม ! ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ รถไฟความเร็วสูง 6 วัน 4 คืน
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังกู้กง ร้านนวดเท้า กายกรรมปักกิ่ง พระราชวังฤดูร้อน กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน หาดไว่ทาน ถนนนานกิง ลอดอุโมงค์เลเซอร์-ร้านบัวหิมะ ตลาดก๊อปปี้เถาเป่าเฉิง
 
วันที่ กำหนดการ เช้า เที่ยง เย็น โรงแรม
1 กรุงเทพฯ-ปักกิ่ง  (TG674 : 23.59-05.40+1) X X X  
2

ปักกิ่ง-จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังกู้กงร้านนวดเท้า-กายกรรมปักกิ่ง

ä ä ä CITY INN HOTEL
หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
3

ร้านไข่มุก-พระราชวังฤดูร้อน-ร้านหยกกำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน-ผ่านชมสนามกีฬารังนก และสนามกีฬาว่ายน้ำ

 
ä ä ä CITY INN HOTEL
หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
4

ร้านผีชิว-ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย-ปักกิ่ง

นั่งรถไฟความเร็วสูง-เซี่ยงไฮ้

ä ä ä PATTAYA HOLIDAY HOTELหรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
5

หาดไว่ทาน-ถนนนานกิง-ลอดอุโมงค์เลเซอร์ร้านบัวหิมะ-ตลาดก๊อปปี้เถาเป่าเฉิง-ร้านผ้าไหม

ä ä ä PATTAYA HOLIDAY HOTELหรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
6 เซี่ยงไฮ้-กรุงเทพฯ (TG663 : 08.15-12.10) ä X X  
 
กำหนดการเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ ราคา เด็กอายุ
ต่ำกว่า 18 ปี
พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
วันที่ 21-26 กุมภาพันธ์ 2560 19,888 บาท 23,888 บาท 4,500  บาท
วันที่ 02-07 / 07-12 / 14-19 มีนาคม 20,888 บาท 24,888 บาท 4,500  บาท
วันที่ 01-06 / 04-09 / 18-23 / 25-30 เมษายน 2560 20,888 บาท 24,888 บาท 4,500  บาท
วันที่ 02-07/ 16-21 พฤษภาคม 2560 20,888 บาท 24,888 บาท 4,500  บาท
วันที่ 06-11 / 20-25 มิถุนายน 2560 20,888 บาท 24,888 บาท 4,500  บาท
ราคาพิเศษ ไม่รับจอยแลนด์