บริษัท โกลเบิลยูเนี่ยน เอกซ์เพรส (เชียงใหม่) จำกัด
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 21/0412

Tel: +66 (0)53 234 488 Fax: +66 (0)53 234 404

เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก      
ราคาตั๋วเครื่องบินวันนี้

** ราคาตั๋วเครื่องบินอาจมีการเปลี่ยนแปลง **

จุดหมาย
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น
เชียงใหม่-ดอนเมือง
1,650 -
ดอนเมือง-เชียงใหม่
1,760 -
เชียงใหม่-ดอนเมือง
1,350 -
ดอนเมือง-เชียงใหม่
1,650 -
เชียงใหม่-ดอนเมือง
1,780 -
ดอนเมือง-เชียงใหม่
1,580 -
เชียงใหม่ - สุวรรณภูมิ
1,680 -
สุวรรณภูมิ-เชียงใหม่
1,980 -
เชียงใหม่ - สุวรรณภูมิ
1,555 -
สุวรรณภูมิ - เชียงใหม่
1,750 -
เชียงใหม่ - สุวรรณภูมิ
1,590 -
สุวรรณภูมิ - เชียงใหม่
2,550 -
ทัวร์ขึ้นจากกรุงเทพ
ดาวโหลดไฟล์

HOKKAIDO BLOSSOM 6D3N

ราคา: 38,900 บาท

เที่ยวตอนเหนือสุดของญี่ปุ่น แหล่งรวมอาหารอร่อย เพลิดเพลินไปกับการเลือกชมและชิมผลเชอรี่สดๆ จากไร่ ชมความงามของมวลดอกไม้ของเกาะฮอกไกโด ช้อปกระหน่ำย่านทานูกิโคจิพิเศษ ให้ท่านบุฟเฟ่ต์ปู 3 ชนิด และ แช่ออนสไตล์ญี่ปุ่น!!


HOKKAIDO BLOSSOM 6D3N
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เที่ยวตอนเหนือสุดของญี่ปุ่น แหล่งรวมอาหารอร่อย เพลิดเพลินไปกับการเลือกชมและชิมผลเชอรี่สดๆ จากไร่ชมความงามของมวลดอกไม้ของเกาะฮอกไกโด  ช้อปกระหน่ำย่านทานูกิโคจิพิเศษ ให้ท่านบุฟเฟ่ต์ปู 3 ชนิด และ แช่ออนสไตล์ญี่ปุ่น!!
 
วันที่ รายการ
1 กรุงเทพฯ
2 กรุงเทพฯ – สนามบินเช็กแล็บก็อก – สนามบินชิโตเซ่ –
เมืองอาซาฮีคาว่า
3 อาซาฮีคาว่า – เก็บผลไม้สดๆ จากไร่ – โทมิตะฟาร์ม – ชิคิไซ โนะ โอกะ – น้ำตกกิงกะ ริวเซอิ – โซอุนเคียว
4 โซอุนเคียว – ถ้ำน้ำแข็งคามิคาว่า ไอซ์ พาวิลเลี่ยน –
สวนสัตว์อาซาฮียาม่า – ทำเนียบรัฐบาลเก่า – ย่านทานูกิโคจิ –
ซัปโปโร
5 ซัปโปโร – คลองโอตารุ – นาฬิกาไอน้ำโบราณ –
พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – สนามบินชิโตเซ่ –สนามบินเช็กแล็บก็อก
6 สนามบินเช็กแล็บก็อก – กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง:
10 – 15
, 17 – 22, 24 – 29 มิถุนายน 2560

 
ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 - 3 ท่าน 38,900บาท
เด็กอายุตั้งแต่ 2 - 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน         38,900บาท
เด็กอายุตั้งแต่ 2 - 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียงเสริม) 38,900บาท
เด็กอายุตั้งแต่ 2 - 5 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียงเสริม) 38,900บาท
พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ 7,500 บาท
*** กรณีมีตั๋วเครื่องบินเอง ผู้ใหญ่หักค่าตั๋วท่านละ 11,000 บาท จากราคาทัวร์ ***
 
หมายเหตุ:  การเดินทางแต่ละครั้งต้องมี ผู้ใหญ่ไม่น้อยกว่า 25 ท่าน ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทางหรือเปลี่ยนแปลงราคา