บริษัท โกลเบิลยูเนี่ยน เอกซ์เพรส (เชียงใหม่) จำกัด
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 21/0412

Tel: +66 (0)53 234 488 Fax: +66 (0)53 234 404

เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก      
ราคาตั๋วเครื่องบินวันนี้

** ราคาตั๋วเครื่องบินอาจมีการเปลี่ยนแปลง **

จุดหมาย
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น
เชียงใหม่-ดอนเมือง
1,650 -
ดอนเมือง-เชียงใหม่
1,760 -
เชียงใหม่-ดอนเมือง
1,350 -
ดอนเมือง-เชียงใหม่
1,650 -
เชียงใหม่-ดอนเมือง
1,780 -
ดอนเมือง-เชียงใหม่
1,580 -
เชียงใหม่ - สุวรรณภูมิ
1,680 -
สุวรรณภูมิ-เชียงใหม่
1,980 -
เชียงใหม่ - สุวรรณภูมิ
1,555 -
สุวรรณภูมิ - เชียงใหม่
1,750 -
เชียงใหม่ - สุวรรณภูมิ
1,590 -
สุวรรณภูมิ - เชียงใหม่
2,550 -
ทัวร์ขึ้นจากกรุงเทพ
ดาวโหลดไฟล์

อเมริกา แคนาดา 11 วัน 7 คืน

ราคา: 119,900 บาท

ทัวร์อเมริกา แคนนาดา นิวยอร์ก แอตแลนด์ติก ซิตี้ วอชิงตัน ดี.ซี. ไนแอการ่า โตรอนโต 11 วัน 7 คืน โดยสายการบิน เอมิเรตส์ EK (ทัวร์ JFK-EK001) ***ราคาไม่รวมวีซ่า ค่าธรรมเนียมวีซ่าท่านละ 7,600 บาท *** ***พิเศษ... พักนิวยอร์ก 2 คืน***


ทัวร์อเมริกา แคนนาดา นิวยอร์ก แอตแลนด์ติก ซิตี้ วอชิงตัน ดี.ซี. ไนแอการ่า โตรอนโต
11 วัน 7 คืน โดยสายการบิน เอมิเรตส์
--------------------------------------------------------------------------------------------

***ราคาไม่รวมวีซ่า ค่าธรรมเนียมวีซ่าท่านละ 7,600 บาท
***พิเศษ... พักนิวยอร์ก 2 คืน

วัน โปรแกรมการเดินทาง
1 กรุงเทพฯ
2 ดูไบ – นิวยอร์ก –  เทพีเสรีภาพ – ถนน 5th Avenue
3 นิวยอร์ก – ขึ้นเอ็มไพร์สเตท
4 WOODBURY OUTLET – แอตแลนด์ติก ซิตี้
5 แอตแลนด์ติก ซิตี้ – ฟิลาเดลเฟีย – วอชิงตัน ดี.ซี.
6 วอชิงตัน ดี.ซี. – สถาบันสมิธโซเนียน – แฮริสเบิร์ก – HERSHEY’S CHOCOLATE WORLD
7 แฮริสเบิร์ก – แคนาดา – น้ำตกไนแองการ่า– อาหารค่ำบน Skylon Tower
8 ล่องเรือไนแองการ่า – เมืองโตรอนโต (แคนาดา)
9 เที่ยวโตรอนโต – ขึ้น CN Tower – สนามบิน
10 สนามบินดูไบ
11 กรุงเทพฯ


กำหนดวันเดินทาง:  ปี 2560
พฤษภาคม : 4 – 14, 25 พ.ค. – 4 มิ.ย.
มิถุนายน : 8 – 18, 22 มิ.ย. – 2 ก.ค.
กรกฎาคม : 6 – 16, 27 ก.ค. – 6 ส.ค.
สิงหาคม : 10 – 20, 24 ส.ค. – 3 ก.ย.    
 
อัตราค่าบริการ  
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ (ห้องละ 2 ท่าน) ราคาท่านละ 119,900.-
ผู้ใหญ่ พักห้อง 3 ท่าน (เตียงใหญ่ 2 เตียงเท่านั้น) ราคาท่านละ 119,900.-
เด็กอายุ 4-11 ปี 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 119,900.-
เด็กอายุ 4-11 ปี 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเสริมเตียง) 119,900.-
พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ 16,900.-
ในกรณีทีมีวีซ่าแคนาดาแล้วหรือดำเนินการยื่นวีซ่าเองลด 3,500.-
***   ไม่รวมวีซ่าอเมริกา ค่าธรรมเนียมวีซ่าท่านละ 7,600 บาท   ***
กรณี ไม่ใช่ตั๋วเครื่องบิน                30,000.-