บริษัท โกลเบิลยูเนี่ยน เอกซ์เพรส (เชียงใหม่) จำกัด
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 21/0412

Tel: +66 (0)53 234 488 Fax: +66 (0)53 234 404

เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก      
ราคาตั๋วเครื่องบินวันนี้

** ราคาตั๋วเครื่องบินอาจมีการเปลี่ยนแปลง **

จุดหมาย
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น
เชียงใหม่-ดอนเมือง
1,650 -
ดอนเมือง-เชียงใหม่
1,760 -
เชียงใหม่-ดอนเมือง
1,350 -
ดอนเมือง-เชียงใหม่
1,650 -
เชียงใหม่-ดอนเมือง
1,780 -
ดอนเมือง-เชียงใหม่
1,580 -
เชียงใหม่ - สุวรรณภูมิ
1,680 -
สุวรรณภูมิ-เชียงใหม่
1,980 -
เชียงใหม่ - สุวรรณภูมิ
1,555 -
สุวรรณภูมิ - เชียงใหม่
1,750 -
เชียงใหม่ - สุวรรณภูมิ
1,590 -
สุวรรณภูมิ - เชียงใหม่
2,550 -
ทัวร์ขึ้นจากกรุงเทพ
ดาวโหลดไฟล์

เฉินตู จิ่วจ้ายโกว(รวมรถเหมา) โหมวหนีโกว 6 วัน 5 คืน (MU) โดยสายการบินการไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์

ราคา: 31,900 บาท

เดินทางเดือนตุลาคม 2560


เฉินตู จิ่วจ้ายโกว(รวมรถเหมา)
โหมวหนีโกว 6 วัน 5 คืน (MU)
โดยสายการบินการไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์

กำหนดการเดินทาง    วันที่ 13-18 ต.ค.//27 ต.ค. – 01 พ.ย.  60 ราคา 31,900.-
  วันที่ 20-25 ต.ค. 60 ราคา 33,900.-
 
  โปรแกรมการเดินทาง เช้า เที่ยง ค่ำ โรงแรมที่พัก
1 กรุงเทพฯ-เฉินตู     ACME HOTEL  OR SAME
2 เฉินตู-ทะเลสาบเตี๋ยซี(ผ่านชม)-เมืองโบราณซงพาน(ผ่านชม)-ปากหุบเขาจิ่วจ้ายโกว O O O NEW JIUZHAI  HOTEL OR SAME
3 อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (รวมรถเหมา)-โชว์ทิเบต O บุฟเฟต์ O NEW JUIZHAI  HOTEL OR  SAME
4 จิ่วจ้ายโกว-ร้านใบชา-อุทยานโหมวหนีโกว-เมืองเม่าเสี้ยน O O O MAOXIAN INTER HOTEL  OR SAME
5 เมืองเม่าเสี้ยน-ร้านผ้าไหม-ร้านยางพารา-ถนนคนเดินซุนซีลู่ O O O ACME HOTEL  OR SAME
6 ร้านนวดฝ่าเท้า-ถนนคนเดินจิ่งหลี่-เฉินตุ -กรุงเทพฯ O O