บริษัท โกลเบิลยูเนี่ยน เอกซ์เพรส (เชียงใหม่) จำกัด
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 21/0412

Tel: +66 (0)53 234 488 Fax: +66 (0)53 234 404

เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก      
ราคาตั๋วเครื่องบินวันนี้

** ราคาตั๋วเครื่องบินอาจมีการเปลี่ยนแปลง **

จุดหมาย
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น
เชียงใหม่-ดอนเมือง
1,650 -
ดอนเมือง-เชียงใหม่
1,760 -
เชียงใหม่-ดอนเมือง
1,350 -
ดอนเมือง-เชียงใหม่
1,650 -
เชียงใหม่-ดอนเมือง
1,780 -
ดอนเมือง-เชียงใหม่
1,580 -
เชียงใหม่ - สุวรรณภูมิ
1,680 -
สุวรรณภูมิ-เชียงใหม่
1,980 -
เชียงใหม่ - สุวรรณภูมิ
1,555 -
สุวรรณภูมิ - เชียงใหม่
1,750 -
เชียงใหม่ - สุวรรณภูมิ
1,590 -
สุวรรณภูมิ - เชียงใหม่
2,550 -
ทัวร์ขึ้นจากกรุงเทพ
ดาวโหลดไฟล์

เฉินตู จิ่วจ้ายโกว โหมวหนีโกว เล่อซาน ง้อไบ๊ 8 วัน 7 คืน (MU) โดยสายการบินการไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์

ราคา: 39,900 บาท

วันที่ 18-25 ต.ค. 60


เฉินตู จิ่วจ้ายโกว โหมวหนีโกว
เล่อซาน ง้อไบ๊ 8 วัน 7 คืน (MU)
โดยสายการบินการไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์

กำหนดการเดินทาง    วันที่ 18-25 ต.ค.  60 ราคา 39,900.-
** ราคานี้ไม่แจกกระเป๋า ** ไม่รวมค่าทิปไกด์ และทิปคนขับรถ**
  โปรแกรมการเดินทาง เช้า เที่ยง ค่ำ โรงแรมที่พัก
1 กรุงเทพฯ-เฉินตู     ACME HOTEL OR SAME
2 เฉินตู-อุทยานโหมวหนีโกว-ปากหุบเขาจิ่วจ้ายโกว O O O NEW JIUZHAI HOTEL OR SAME
3 อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (รวมรถเหมา) O บุฟเฟต์ O NEW JIUZHAI HOTEL OR SAME
4 จิ่วจ้ายโกว-ร้านใบชา-เมืองโบราณซงพาน(ผ่านชม)-ทะเลสาบเตี๋ยซี(ผ่านชม)-ตูเจียงเยี่ยน O O O HOLIDAY INN EXPRESS  HOTEL OR SAME
5 ตูเจียงเยี่ยน-เล่อซาน-ล่องเรือชมหลวงพ่อโตเล่อซาน-เล่อซาน-ง้อไบ๊ O O O GARDEN CITY HOTEL OR SAME
6 ยอดเขาจินติ่ง-ง้อไบ๊-เฉินตู-ร้านยางพารา O O O ACME  HOTEL OR SAME
7 ศุนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า(รวมรถราง)-ถนนคนเดินซุนซีลู่-ร้านผ้าไหม-โชว์เปลี่ยนหน้ากาก O O O ACME  HOTEL OR SAME
8 ศูนย์วิจัยแพทย์แผนโบราณ-ถนนคนเดินจิ่งหลี่-เฉินตุ -กรุงเทพฯ O O