บริษัท โกลเบิลยูเนี่ยน เอกซ์เพรส (เชียงใหม่) จำกัด
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 21/0412

Tel: +66 (0)53 234 488 Fax: +66 (0)53 234 404

เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก      
ราคาตั๋วเครื่องบินวันนี้

** ราคาตั๋วเครื่องบินอาจมีการเปลี่ยนแปลง **

จุดหมาย
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น
เชียงใหม่-ดอนเมือง
1,650 -
ดอนเมือง-เชียงใหม่
1,760 -
เชียงใหม่-ดอนเมือง
1,350 -
ดอนเมือง-เชียงใหม่
1,650 -
เชียงใหม่-ดอนเมือง
1,780 -
ดอนเมือง-เชียงใหม่
1,580 -
เชียงใหม่ - สุวรรณภูมิ
1,680 -
สุวรรณภูมิ-เชียงใหม่
1,980 -
เชียงใหม่ - สุวรรณภูมิ
1,555 -
สุวรรณภูมิ - เชียงใหม่
1,750 -
เชียงใหม่ - สุวรรณภูมิ
1,590 -
สุวรรณภูมิ - เชียงใหม่
2,550 -
ทัวร์ขึ้นจากกรุงเทพ
ดาวโหลดไฟล์

เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง นิงห์บิงห์ 4 วัน 3 คืน โดยสายการบิน นกแอร์ (DD)

ราคา: 12,900 บาท

กำหนดวันเดินทาง: พฤษภาคม : 26-29 พฤษภาคม 60 มิถุนายน : 23-26 มิถุนายน 60 // 30 มิถุนายน- 03 กรกฎาคม 60 กรกฎาคม : 7-10,14-17,21-24,28-31 กรกฎาคม 60 กรกฎาคม : 28-31 กรกฎาคม 60 สิงหาคม : 04-07,18-21,25-28 สิงหาคม 60 สิงหาคม : 11-14 สิงหาคม 60 กันยา


เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง นิงห์บิงห์  4 วัน 3 คืน
โดยสายการบิน นกแอร์ (DD)

 

กำหนดวันเดินทาง:  
 
 
พฤษภาคม :  26-29 พฤษภาคม 60 10,900.-
มิถุนายน :  23-26 มิถุนายน 60 // 30 มิถุนายน- 03 กรกฎาคม 60 12,900.-
กรกฎาคม :  7-10,14-17,21-24,28-31 กรกฎาคม 60 12,900.-
กรกฎาคม :  28-31 กรกฎาคม 60 14,900.-
สิงหาคม :  04-07,18-21,25-28  สิงหาคม 60 12,900.-
สิงหาคม :  11-14 สิงหาคม 60 14,900.-
กันยายน :  01-04,08-11,15-18,22-25 กันยายน 60 12,900.-
 
  
  โปรแกรมการเดินทาง เช้า เที่ยง ค่ำ โรงแรมที่พัก
1 กรุงเทพฯ – ฮานอย –วิหารวรรณกรรม- ฮาลอง – ช้อปปิ้งตลาดกลางคืน -ฮาลอง O O CONG DOAN HA LONG 3* HOTEL หรือเที่ยบเท่า
2 ฮาลอง + ล่องเรืออ่าวฮาลอง+ถ้ำนางฟ้า –นิงห์บิงห์  O O O YEN NHI 3* HOTEL หรือเที่ยบเท่า
3 นิงห์บิงห์-ล่องเรือฮาลองบก+ถ้ำตำก๊อก-ฮานอย-ทะเลสาบคืนดาบ-วัดหง๊อกเซิน-การแสดงโชวร์หุ่นกระบอกน้ำ-ฮานอย O O O MOONVIEW  3* HOTEL หรือเที่ยบเท่า
4 ฮานอย-สุสานลุงโฮ- วัดเจดีย์เสาเดียว-พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ – ช้อปปิ้งถนน 36 สาย- กรุงเทพฯ (อาหารกลางวัน ที่ BUFFET SEN ) O O