บริษัท โกลเบิลยูเนี่ยน เอกซ์เพรส (เชียงใหม่) จำกัด
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 21/0412

Tel: +66 (0)53 234 488 Fax: +66 (0)53 234 404

เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก      
ราคาตั๋วเครื่องบินวันนี้

** ราคาตั๋วเครื่องบินอาจมีการเปลี่ยนแปลง **

จุดหมาย
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น
เชียงใหม่-ดอนเมือง
1,650 -
ดอนเมือง-เชียงใหม่
1,760 -
เชียงใหม่-ดอนเมือง
1,350 -
ดอนเมือง-เชียงใหม่
1,650 -
เชียงใหม่-ดอนเมือง
1,780 -
ดอนเมือง-เชียงใหม่
1,580 -
เชียงใหม่ - สุวรรณภูมิ
1,680 -
สุวรรณภูมิ-เชียงใหม่
1,980 -
เชียงใหม่ - สุวรรณภูมิ
1,555 -
สุวรรณภูมิ - เชียงใหม่
1,750 -
เชียงใหม่ - สุวรรณภูมิ
1,590 -
สุวรรณภูมิ - เชียงใหม่
2,550 -
ทัวร์ขึ้นจากกรุงเทพ
ดาวโหลดไฟล์

เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ ดาลัด มุยเน่ 4 วัน 3 คืน โดยสายการบิน แอร์เอเชีย (FD)

ราคา: 12,900 บาท

มิถุนายน : 01-04,08-11,15-18,22-25 มิถุนายน 60 กรกฎาคม : 06-09,13-16,20-23 กรกฎาคม 60 กรกฎาคม : 27-30 กรกฎาคม 60 สิงหาคม : 03-06,17-20 สิงหาคม 60 สิงหาคม : 10-13 สิงหาคม 60


 เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ ดาลัด มุยเน่   4 วัน 3 คืน
โดยสายการบิน แอร์เอเชีย (FD)
 

กำหนดวันเดินทาง:    
เมษายน : 28 เมษายน- 01 พฤษภาคม 60
                29 เมษายน- 02 พฤษภาคม 60
9,900.-
มิถุนายน : 01-04,08-11,15-18,22-25 มิถุนายน 60 12,900.-
กรกฎาคม : 06-09,13-16,20-23 กรกฎาคม 60 12,900.-
กรกฎาคม : 27-30 กรกฎาคม 60 14,900.-
สิงหาคม : 03-06,17-20 สิงหาคม 60 12,900.-
สิงหาคม : 10-13 สิงหาคม 60 14,900.-
 
 
  โปรแกรมการเดินทาง เช้า เที่ยง ค่ำ โรงแรมที่พัก
1 กรุงเทพฯ – โฮจิมินห์ -ดาลัด O O NGOC PHAT HOTEL 3* HOTEL หรือเที่ยบเท่า
2 ดาลัด- Datalla Water Fall (นั่งรถราง)-กระเช้าไฟฟ้า -ชมวังฤดูร้อนของกษัตริย์เบ๋าได๋ -สวนดอกไม้เมืองหนาว -มุยเน่    O O O TIEN DAT RESORT   3* HOTEL หรือเที่ยบเท่า
3 มุยเน่- Sand Dune-Fairly Stream-ทะเลทรายขาว -ทะเลทรายแดง -นครโฮจิมินห์ O O O LE DUY HOTEL  3* หรือเที่ยบเท่า
4 นครโฮจิมินห์-วัดเทียนเฮา-ช้อปปิ้ง ตลาด เบนถัน – กรุงเทพฯ O O