บริษัท โกลเบิลยูเนี่ยน เอกซ์เพรส (เชียงใหม่) จำกัด
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 21/0412

Tel: +66 (0)53 234 488 Fax: +66 (0)53 234 404

เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก      
ราคาตั๋วเครื่องบินวันนี้

** ราคาตั๋วเครื่องบินอาจมีการเปลี่ยนแปลง **

จุดหมาย
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น
เชียงใหม่-ดอนเมือง
1,650 -
ดอนเมือง-เชียงใหม่
1,760 -
เชียงใหม่-ดอนเมือง
1,350 -
ดอนเมือง-เชียงใหม่
1,650 -
เชียงใหม่-ดอนเมือง
1,780 -
ดอนเมือง-เชียงใหม่
1,580 -
เชียงใหม่ - สุวรรณภูมิ
1,680 -
สุวรรณภูมิ-เชียงใหม่
1,980 -
เชียงใหม่ - สุวรรณภูมิ
1,555 -
สุวรรณภูมิ - เชียงใหม่
1,750 -
เชียงใหม่ - สุวรรณภูมิ
1,590 -
สุวรรณภูมิ - เชียงใหม่
2,550 -
ทัวร์ขึ้นจากกรุงเทพ
ดาวโหลดไฟล์

เกาหลี Beautiful Historical drama 5วัน 3 คืน (XJ) โดยสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์

ราคา: 15,900 บาท

กำหนดวันเดินทาง:สิงหาคม 60 02-06/04-08/16-20/18-22/23-27/25-29/30ส.ค.-03ก.ย.60 กำหนดวันเดินทาง:สิงหาคม 60 09-13/11-15ส.ค.60 (วันหยุดวันแม่แห่งชาติ) กำหนดวันเดินทาง:กันยายน 60 01-05/06-10/08-12/13-17/15-19/20-24/22-26/27ก.ย.-01ต.ค./30ก.ย.-04ต.ค.60


เกาหลี Beautiful Historical drama   5วัน 3 คืน (XJ)
             โดยสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ 

ตามรอยซีรี่ย์...ชมโรงถ่ายละคร MBC Dramia สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์และละครอิงประวัติศาสตร์ของเกาหลีใต้
คลองชองเกชอน เป็นคลองที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ มีอายุมากกว่า 600 ปี
พระราชวังท็อกซู เป็นหนึ่งในห้าพระราชวังที่สำคัญที่สุดของราชวงศ์โชซ็อน
ช้อปปิ้งอย่างจุใจ ที่ ตลาดเมียงดง,ถนนฮงอิก
พาท่านคล้องกุญแจคู่รัก ที่ โซลทาวเวอร์ชมวิว กรุงโซลแบบ 360 องศา

 

กำหนดวันเดินทาง:สิงหาคม 60
02-06/04-08/16-20/18-22/23-27/25-29/30ส.ค.-03ก.ย.60 
15,900.-
กำหนดวันเดินทาง:สิงหาคม 60
09-13/11-15ส.ค.60  (วันหยุดวันแม่แห่งชาติ)
16,900.-
กำหนดวันเดินทาง:กันยายน  60
01-05/06-10/08-12/13-17/15-19/20-24/22-26/27ก.ย.-01ต.ค./30ก.ย.-04ต.ค.60
14,900.-
 
 
 
 
 
  โปรแกรมการเดินทาง เช้า เที่ยง ค่ำ โรงแรมที่พัก
1 กรุงเทพฯ – สนามบินอินชอน – เข้าสู่ที่พัก X X X ã Benikea the Bliss Incheon  Hotel หรือเทียบเท่า
2 เกาะนามิ - โรงถ่ายละคร  Mbc dramia  - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
ซูวอน
O O O ã Inter City  Hotel เทียบเท่า, เมืองโซล
3 พระราชวังถ๊อกซูกุง - ศูนย์โสม –ศูนย์สมุนไพรเกาหลี - Cosmetic  - Duty Fee  - คลองชนเกชอน - ตลาดเมียงดง O O X ã Inter City  Hotel เทียบเท่า, เมืองโซล
4 โซลทาวเวอร์ - พลอยอเมทิส - ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย+สวมชุดฮันบก+ทำคิมบับ - ถนนฮงอิก  - ซุปเปอร์มาร์เก็ต - อินชอน O O O  
5 อินชอน-กรุงเทพฯ X X X