บริษัท โกลเบิลยูเนี่ยน เอกซ์เพรส (เชียงใหม่) จำกัด
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 21/0412

Tel: +66 (0)53 234 488 Fax: +66 (0)53 234 404

เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก      
ราคาตั๋วเครื่องบินวันนี้

** ราคาตั๋วเครื่องบินอาจมีการเปลี่ยนแปลง **

จุดหมาย
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น
เชียงใหม่-ดอนเมือง
1,650 -
ดอนเมือง-เชียงใหม่
1,760 -
เชียงใหม่-ดอนเมือง
1,350 -
ดอนเมือง-เชียงใหม่
1,650 -
เชียงใหม่-ดอนเมือง
1,780 -
ดอนเมือง-เชียงใหม่
1,580 -
เชียงใหม่ - สุวรรณภูมิ
1,680 -
สุวรรณภูมิ-เชียงใหม่
1,980 -
เชียงใหม่ - สุวรรณภูมิ
1,555 -
สุวรรณภูมิ - เชียงใหม่
1,750 -
เชียงใหม่ - สุวรรณภูมิ
1,590 -
สุวรรณภูมิ - เชียงใหม่
2,550 -
ทัวร์ขึ้นจากเชียงใหม่
ดาวโหลดไฟล์

เชียงใหม่ - เกาหลี 3 คืน 5 วัน ดดยโคเรียน แอร์

ราคา: 27,900 บาท

9-13 ธันวาคม 2560


กำหนดวันเดินทาง: 9 – 13 ธันวาคม 2560 27,900.-
 
 
  โปรแกรมการเดินทาง เช้า เที่ยง ค่ำ โรงแรมที่พัก
1 เชียงใหม่ - สนามบินนานาชาติอินชอน  
2 หมู่บ้านฝรั่งเศสโพรวองซ์ – กิมโป ฮุนได เอาท์เลท – เกาะนามิ X O O ã SIHEUNG HOTEL หรือเทียบเท่า
3 สวนสนุกเอเวอร์แลนด์-โซล-โซลทาวเวอร์-ช้อปปิ้งทงแดมุน O O O ã INTER CITY หรือเทียบเท่า
4 พระราชวังเคียงบอกคุง-ผ่านชมบลูเฮาส์-ศูนย์โสม-สมุนไพรฮอกเก็ตนามู-ศูนย์เครื่องสำอาง-ดิวตี้ฟรี-ช้อปปิ้งเมียงดง O O X ã INTER CITY หรือเทียบเท่า
5 TRICK EYE MUSEUM-ศูนย์น้ำมันสนแดง-พลอยสีม่วง-ซุปเปอร์มาร์เก็ต-สนามบินอินชอน-เชียงใหม่ O O X