บริษัท โกลเบิลยูเนี่ยน เอกซ์เพรส (เชียงใหม่) จำกัด
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 21/0412

Tel: +66 (0)53 234 488 Fax: +66 (0)53 234 404

เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก      
ราคาตั๋วเครื่องบินวันนี้

** ราคาตั๋วเครื่องบินอาจมีการเปลี่ยนแปลง **

จุดหมาย
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น
เชียงใหม่-ดอนเมือง
1,650 -
ดอนเมือง-เชียงใหม่
1,760 -
เชียงใหม่-ดอนเมือง
1,350 -
ดอนเมือง-เชียงใหม่
1,650 -
เชียงใหม่-ดอนเมือง
1,780 -
ดอนเมือง-เชียงใหม่
1,580 -
เชียงใหม่ - สุวรรณภูมิ
1,680 -
สุวรรณภูมิ-เชียงใหม่
1,980 -
เชียงใหม่ - สุวรรณภูมิ
1,555 -
สุวรรณภูมิ - เชียงใหม่
1,750 -
เชียงใหม่ - สุวรรณภูมิ
1,590 -
สุวรรณภูมิ - เชียงใหม่
2,550 -
ทัวร์ขึ้นจากเชียงใหม่
ดาวโหลดไฟล์

เชียงใหม่ คุนหมิง ต้าหลี่ แชงกรีล่า ลี่เจียง 6 วัน 5 คืน

ราคา: 29,900 บาท

*** ไม่ลงร้านรัฐบาล ให้เสียอารมณ์ ***เชียงใหม่ คุนหมิง ต้าหลี่ แชงกรีล่า ลี่เจียง  6 วัน 5 คืน (MU)
โดยสายการบินไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์

 

กำหนดวันเดินทาง:  วันที่ 2-7 /14-19 มิ.ย. 60 29,900.-
กำหนดวันเดินทาง:  วันที่ 28  มิ.ย. -  3 ก.ค. 60 30,900.-
  โปรแกรมการเดินทาง เช้า เที่ยง ค่ำ โรงแรมที่พัก
1 เชียงใหม่-คุนหมิง-เมืองฉู่สง X O YUN HUA HOTEL
2 ฉู่สง-ต้าหลี่-เมืองโบราณต้าหลี่-ผ่านชมเจดีย์สามองค์-โค้งแรกแม่น้ำแยงซี-เมืองโบราณแชงกรีล่า O O O TIAN RUI SUNSHINE HOTEL
3 วัดลามะซงจ้านหลิน-หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน-ลี่เจียง-เมืองโบราณลี่เจียง O O O GUAN GUANG HOTEL
4 ภูเขาหิมะมังกรหยก(กระเช้าใหญ่)-โชว์จางอวี้โหมว –อุทยานน้ำหยก-ต้าหลี่ O O O Z MAX  HOTEL                              
5 ต้าหลี่-คุนหมิง-อิสระช้อปปิ้ง O O O LONGWAY HOTEL  
6 วัดหยวนทง-คุนหมิง-เชียงใหม่ O O