บริษัท โกลเบิลยูเนี่ยน เอกซ์เพรส (เชียงใหม่) จำกัด
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 21/0412

Tel: +66 (0)53 234 488 Fax: +66 (0)53 234 404

เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก      
ราคาตั๋วเครื่องบินวันนี้

** ราคาตั๋วเครื่องบินอาจมีการเปลี่ยนแปลง **

จุดหมาย
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น
เชียงใหม่-ดอนเมือง
1,650 -
ดอนเมือง-เชียงใหม่
1,760 -
เชียงใหม่-ดอนเมือง
1,350 -
ดอนเมือง-เชียงใหม่
1,650 -
เชียงใหม่-ดอนเมือง
1,780 -
ดอนเมือง-เชียงใหม่
1,580 -
เชียงใหม่ - สุวรรณภูมิ
1,680 -
สุวรรณภูมิ-เชียงใหม่
1,980 -
เชียงใหม่ - สุวรรณภูมิ
1,555 -
สุวรรณภูมิ - เชียงใหม่
1,750 -
เชียงใหม่ - สุวรรณภูมิ
1,590 -
สุวรรณภูมิ - เชียงใหม่
2,550 -
ทัวร์ขึ้นจากเชียงใหม่
ดาวโหลดไฟล์

กวางบิงห์ ดานัง ฮอยอัน เว้ 4วัน3คืน

ราคา: 12,987 บาท

ครบสูตร สุดคุ้มกับเมืองมรดกโลก เวียดนามกลาง บินตรงจากเชียงใหม่ สู่เมือง กวาง บิงห์ เวียดนามกลาง กวาง บิงห์ ดานัง ฮอยอัน เว้ เที่ยวครบ อาหารดี


กวางบิงห์ ดานัง ฮอยอัน เว้ 4วัน3คืน
ครบสูตร สุดคุ้มกับเมืองมรดกโลก เวียดนามกลาง บินตรงจากเชียงใหม่
สู่เมือง กวาง บิงห์ เวียดนามกลาง กวาง บิงห์ ดานัง ฮอยอัน เว้  เที่ยวครบ อาหารดี 

กำหนดการเดินทาง  11 - 14 สิงหาคม 60
วันแรก        เชียงใหม่  – กวาง บิงห์                             
วันที่สอง     ก๋วาง บิ่งห์ -  ถ้ำสวรรค์  -   ดานัง
วันที่สาม     ดานัง – ฮอยอัน - เว้ - พระราชวังโบราณ หรือ นครจักรพรรดิ ( DAI NOI )
                   ตลาดดองบา -
ล่องเรือแม่น้ำหอม                                               
วันที่สี่          เว้ – ก๋วาง บิ่งห์  –  เชียงใหม่