บริษัท โกลเบิลยูเนี่ยน เอกซ์เพรส (เชียงใหม่) จำกัด
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 21/0412

Tel: +66 (0)53 234 488 Fax: +66 (0)53 234 404

เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก      
ราคาตั๋วเครื่องบินวันนี้

** ราคาตั๋วเครื่องบินอาจมีการเปลี่ยนแปลง **

จุดหมาย
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น
เชียงใหม่-ดอนเมือง
1,650 -
ดอนเมือง-เชียงใหม่
1,760 -
เชียงใหม่-ดอนเมือง
1,350 -
ดอนเมือง-เชียงใหม่
1,650 -
เชียงใหม่-ดอนเมือง
1,780 -
ดอนเมือง-เชียงใหม่
1,580 -
เชียงใหม่ - สุวรรณภูมิ
1,680 -
สุวรรณภูมิ-เชียงใหม่
1,980 -
เชียงใหม่ - สุวรรณภูมิ
1,555 -
สุวรรณภูมิ - เชียงใหม่
1,750 -
เชียงใหม่ - สุวรรณภูมิ
1,590 -
สุวรรณภูมิ - เชียงใหม่
2,550 -
ทัวร์ขึ้นจากเชียงใหม่
ดาวโหลดไฟล์

HILIGHT บินตรง เชียงใหม่ ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 5 วัน 3 คืน (CA) โดยสายการบินแอร์ไชน่า

ราคา: 17,900 บาท

กำหนดวันเดินทาง วันที่ 12 – 16 ส.ค. , 14 – 18 ต.ค. 60


HILIGHT บินตรง เชียงใหม่ ปักกิ่ง
กำแพงเมืองจีน 5 วัน 3 คืน (CA)
โดยสายการบินแอร์ไชน่า
 กำหนดวันเดินทาง วันที่ 12 – 16 ส.ค. 60 17,900.-
กำหนดวันเดินทาง วันที่  14 – 18 ต.ค. 60 20,900.-
 
โปรแกรมการเดินทาง เช้า เที่ยง ค่ำ โรงแรมที่พัก
1 เชียงใหม่ – ปักกิ่ง (CA824 /23.50 - 05.00) X X X  
2 ปักกิ่ง – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกู้กง -
หอฟ้าเทียนถาน – ชมกายกรรมปักกิ่ง
O O O Rosedale Hotel หรือเทียบเท่า 4 *
3 วัดลามะ – ศูนย์วิจัยการแพทย์แผนโบราณ – พระราชวังฤดูร้อน – ร้านไข่มุก – ถนนหวังฝูจิ่ง O O O Rosedale Hotel หรือเทียบเท่า 4 *
4 ผ่านชมสนามกีฬารังนกและสนามกีฬาว่ายน้ำ – ร้านหยก –  ชกำแพงเมืองด่านจวีหยงกวน – ร้านบัวหิมะ O O O Rosedale Hotel หรือเทียบเท่า 4 *
5 ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย - ปักกิ่ง-เชียงใหม่
 (CA823 /16.55-21.20)
O O X