บริษัท โกลเบิลยูเนี่ยน เอกซ์เพรส (เชียงใหม่) จำกัด
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 21/0412

Tel: +66 (0)53 234 488 Fax: +66 (0)53 234 404

เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก      
ราคาตั๋วเครื่องบินวันนี้

** ราคาตั๋วเครื่องบินอาจมีการเปลี่ยนแปลง **

จุดหมาย
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น
เชียงใหม่-ดอนเมือง
1,650 -
ดอนเมือง-เชียงใหม่
1,760 -
เชียงใหม่-ดอนเมือง
1,350 -
ดอนเมือง-เชียงใหม่
1,650 -
เชียงใหม่-ดอนเมือง
1,780 -
ดอนเมือง-เชียงใหม่
1,580 -
เชียงใหม่ - สุวรรณภูมิ
1,680 -
สุวรรณภูมิ-เชียงใหม่
1,980 -
เชียงใหม่ - สุวรรณภูมิ
1,555 -
สุวรรณภูมิ - เชียงใหม่
1,750 -
เชียงใหม่ - สุวรรณภูมิ
1,590 -
สุวรรณภูมิ - เชียงใหม่
2,550 -
ทัวร์ขึ้นจากเชียงใหม่
ดาวโหลดไฟล์

เชียงใหม่ – มัณฑะเลย์ – อมรปุระ 2 คืน 3 วัน

ราคา: 17,900 บาท

ศัทธาเหนือกาลเวลา.....


เชียงใหม่ – มัณฑะเลย์ – อมรปุระ 2 คืน  3 วัน

วันแรก           เชียงใหม่ - มัณฑะเลย์ – อมรปุระ – สะพานอูเบ็ง – วัดมหากันดายง  
วันที่สอง         พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี-วัดกุสินารา-วิหารชเวนันดอร์-วัดกุโสดอร์  - มัณฑะเลย์ฮิล 

วันที่สาม         พระราชวังมัณฑะเลย์ –  มัณฑะเลย์ – เชียงใหม่