บริษัท โกลเบิลยูเนี่ยน เอกซ์เพรส (เชียงใหม่) จำกัด
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 21/0412

Tel: +66 (0)53 234 488 Fax: +66 (0)53 234 404

เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก      
ราคาตั๋วเครื่องบินวันนี้

** ราคาตั๋วเครื่องบินอาจมีการเปลี่ยนแปลง **

จุดหมาย
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น
เชียงใหม่-ดอนเมือง
1,650 -
ดอนเมือง-เชียงใหม่
1,760 -
เชียงใหม่-ดอนเมือง
1,350 -
ดอนเมือง-เชียงใหม่
1,650 -
เชียงใหม่-ดอนเมือง
1,780 -
ดอนเมือง-เชียงใหม่
1,580 -
เชียงใหม่ - สุวรรณภูมิ
1,680 -
สุวรรณภูมิ-เชียงใหม่
1,980 -
เชียงใหม่ - สุวรรณภูมิ
1,555 -
สุวรรณภูมิ - เชียงใหม่
1,750 -
เชียงใหม่ - สุวรรณภูมิ
1,590 -
สุวรรณภูมิ - เชียงใหม่
2,550 -
ทัวร์ขึ้นจากเชียงใหม่
ดาวโหลดไฟล์

เกาหลี 5 วัน 3 คืน

ราคา: 26,900 บาท

ฮันยองซาเซโย.......


เกาหลี 5 วัน 3 คืน
บินตรงจากเชียงใหม่ สายการบินโคเรียนแอร์
 
Highlight Tour | จุดเด่นทัวร์
หมู่บ้านฝรั่งเศส –เกาะนามิ–สวนสตอเบอรี่ – กิมจิแลนด์ - ซูวอน - วัดวาวูจองซา - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – โซลทาวเวอร์ - ตลาดทงแดมุน - ศูนย์โสม - บลูเฮ้า – พระราชวังเคียงบ๊อค –ศูนย์รวมเครื่องสำอาง –สมุนไพรฮอคเก็ตนามู – คลองชองเกชอน - ตลาดเมียงดง - บุฟเฟ่ ต์ขาปูยักษ์ - ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนแดง- พิพิธภัณฑ์สามมิติ –ช้อปปิ้งย่านฮงแด - อเมทิส – ซุปเปอร์มาเก็ต
 
Itinerary | รายละเอียดการเดินทาง
วันแรก เชียงใหม่ – กรุงโซล
วันที่สอง อินชอน – หมู่บ้านฝรั่งเศส – เกาะนามิ–สวนสตอเบอรี่ – กิมจิแลนด์ - ซูวอน 
วันที่สาม วัดวาวูจองซา - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – โซลทาวเวอร์ - ตลาดทงแดมุน 
วันที่สี่ ศูนย์โสม - บลูเฮ้า – พระราชวังเคียงบ๊อค –ศูนย์รวมเครื่องสำอาง –สมุนไพรฮอคเก็ตนามู – คลองชองเกชอน - ตลาดเมียงดง - บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 
วันที่ห้า ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนแดง- พิพิธภัณฑ์สามมมิติ –ช้อปปิ้งย่านฮงแด - อเมทิส – ซุปเปอร์มมาเก็ต - เชียงใหม่
 
Period & Price | อัตราค่าบริการ 
ห้องพัก ราคาทัวร์ (บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่พักห้องคู่ 26,900
พักเดี่ยว  5,500