บริษัท โกลเบิลยูเนี่ยน เอกซ์เพรส (เชียงใหม่) จำกัด
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 21/0412

Tel: +66 (0)53 234 488 Fax: +66 (0)53 234 404

เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก      
ราคาตั๋วเครื่องบินวันนี้

** ราคาตั๋วเครื่องบินอาจมีการเปลี่ยนแปลง **

จุดหมาย
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น
เชียงใหม่-ดอนเมือง
1,650 -
ดอนเมือง-เชียงใหม่
1,760 -
เชียงใหม่-ดอนเมือง
1,350 -
ดอนเมือง-เชียงใหม่
1,650 -
เชียงใหม่-ดอนเมือง
1,780 -
ดอนเมือง-เชียงใหม่
1,580 -
เชียงใหม่ - สุวรรณภูมิ
1,680 -
สุวรรณภูมิ-เชียงใหม่
1,980 -
เชียงใหม่ - สุวรรณภูมิ
1,555 -
สุวรรณภูมิ - เชียงใหม่
1,750 -
เชียงใหม่ - สุวรรณภูมิ
1,590 -
สุวรรณภูมิ - เชียงใหม่
2,550 -
ทัวร์ขึ้นจากเชียงใหม่
ดาวโหลดไฟล์

ไต้หวัน 4 วัน 3 คืน

ราคา: 24,900 บาท

เยือนดินแดน ไต้หวัน หัวใจแห่งเอเซีย


ไต้หวัน  4 วัน 3 คืน
Highlight Tour | จุดเด่นทัวร์
ไทเป – วัดจงไถฉานซื่อ – ทะเลสาบ สุริยัน –จันทรา อาบน้ำแร่ธรรมชาติ - จิ่วเฟิ่น – ตึกไทเป 101
Itinerary | รายละเอียดการเดินทาง
วันแรก เชียงใหม่ – ไทเป 
วันที่สอง วัดจงไถฉานซื่อ – ทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดบุ๋นบู้– อาบน้ำแร่ธรรมชาติ 
วันที่สาม ไทเป – ไทเป 101 – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่ น - ซื่อหลิน ไนท์มาเก้ต
วันที่สี่ อนุสรณ์เจียงไคเช็ค – พิพิธภัณฑ์กู้กง - เชียงใหม่