บริษัท โกลเบิลยูเนี่ยน เอกซ์เพรส (เชียงใหม่) จำกัด
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 21/0412

Tel: +66 (0)53 234 488 Fax: +66 (0)53 234 404

เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก      
ราคาตั๋วเครื่องบินวันนี้

** ราคาตั๋วเครื่องบินอาจมีการเปลี่ยนแปลง **

จุดหมาย
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น
เชียงใหม่-ดอนเมือง
1,650 -
ดอนเมือง-เชียงใหม่
1,760 -
เชียงใหม่-ดอนเมือง
1,350 -
ดอนเมือง-เชียงใหม่
1,650 -
เชียงใหม่-ดอนเมือง
1,780 -
ดอนเมือง-เชียงใหม่
1,580 -
เชียงใหม่ - สุวรรณภูมิ
1,680 -
สุวรรณภูมิ-เชียงใหม่
1,980 -
เชียงใหม่ - สุวรรณภูมิ
1,555 -
สุวรรณภูมิ - เชียงใหม่
1,750 -
เชียงใหม่ - สุวรรณภูมิ
1,590 -
สุวรรณภูมิ - เชียงใหม่
2,550 -
ทัวร์ขึ้นจากเชียงใหม่
ดาวโหลดไฟล์

บินตรงเชียงใหม่ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 5 วัน 3 คืน

ราคา: 18,900 บาท

(ก.พ.-มิ.ย.) -เที่ยวกำแพงเมืองจีน.. หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก -ชมความงดงามของพระราชวังกู้กง…พระราชวังเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 500 ปี -ช้อปปิ้งสุดมันส์...ถนนหวังฟู่จิ่งและ ตลาดรัสเซีย -พิเศษ..ชมโชว์สุดอลังการ...กายกรรมปักกิ่ง


HILIGHTบินตรงเชียงใหม่ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน
5 วัน 3 คืน
เดือน ก.พ. - มิ.ย. 2560 
 
Itinerary | รายละเอียดการเดินทาง
วันแรก เชียงใหม่ – ปักกิ่ง
วันที่สอง ปักกิ่ง - จัตุรัสเทียนอันเหมิน- พระราชวังกู้กง-หอฟ้าเทียนถาน-ชมกายกรรมปักกิ่ง
วันที่สาม วัดลามะ-ศูนย์วิจัยการแพทย์แผนโบราณ-พระราชวังฤดูร้อน-ร้านไข่มุก-ถนนหวังฝูจิ่ง -ชมกายกรรมปักกิ่ง
วันที่สี่ ผ่านชมสนามกีฬารังนกและสนามกีฬาว่ายน้ำ-ร้านหยก- กำแพงเมืองด่านจวีหยงกวน - ร้านบัวหิมะ
วันที่ห้า  ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย - ปักกิ่ง-เชียงใหม่ - กำแพงเมืองด่านจวีหยงกวน - ร้านบัวหิมะ
 
Period & Price | อัตราค่าบริการ 
เดือน กำหนดการ ผู้ใหญ่ / เด็ก 
พักห้องละ 2 ท่าน (ไม่มีราคาเด็ก) 
ราคาท่านละ
กุมภาพันธ์ 24 - 28 ก.พ. 60 18,900.-
มีนาคม 3 - 7 / 17 - 21 มี.ค. 60 19,900.-
เมษายน 29 เม.ย. - 3 พ.ค. 60 20,900.-
พฤษภาคม 6 - 10 พ.ค. 60 20,900.-
  20 - 24 พ.ค. 60 18,900.-
มิถุนายน 24 - 28 มิ.ย. 60 18,900.-
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ  4,000.-